بيمارستان اختصاصي طيور

بيمارستان احتصاصي طيور

بيمارستان اختصاصي طيور در سال 1384 به عنوان اولين بيمارستان پيشرفته و اختصاصي طيور در کشور تاسيس گرديد.

اين بيمارستان با بخشهاي متنوعي از جمله داروخانه ، کلينيک و آزمايشگاه تخصصي به مرغداران خدمت دهي مي نمايد.

پرسنل شاغل در بيمارستان 11 نفر مي باشند که از اين تعداد 4 نفر دکتر دامپزشک و 4 نفر کارشناس آزمايشگاه مي باشند. همچنين 1 نفر داراي مدرک کارداني بوده و 2 نفر نيز به صورت عمومي فعاليت دارند.

نشاني بيمارستان: قم ، ميدان شهرداري ، ابتداي خيابان 7 تير

تلفکس: 36625446 - 36625450 (025)

  • کلیدواژه ها: بیمارستان اختصاصی طیور , کلینیک داروخانه دامپزشکی , کلینیک آزمایشگاه طیور

  • آگهی های متنی