تماس با ما

info@qompoultry.com
 ضروری
نشان داده نمی شود
 نشان داده نمی شود
 ضروری
 

نشاني: قم ، ميدان آزادگان ، بلوار نواب صفوي ، بعد از ميدان شهرداري

صندوق پستي: 148-37195  قم     تلفكس: 36603434 و 36614009 و 4-36617103 (025)

روابط عمومی: 09121513946        پست الکترونیک: info@qompoultry.com