نوشته: یکشنبه 10 بهمن 1395 ساعت: 9:09 نویسنده: مدير سايت
آلودگی فنجانکهای آبخوری نیپل، عاملی برای عفونت در مرغداری (آموزش مصور 1 )

معرفی آبخوری نیپل. آبخوری نیپل از یک شبکه لوله که در سرتاسر آن و در فواصل مناسب دارای تعداد زیادی سیستم چکانش آب ماشه‌ای است، تشکیل شده است. سیستم نیپل دارای دو نوع اصلی است:
1. نوع اول با فشار بالای آب کار می کند. همانطوری که در تصویر زیر مشاهده می شود در زیر قطره چکان های سیستم نیپل با فشار بالا، فنجانک هایی تعبیه شده است. اغلب در نوک این قطره چکان ها قطره آبی دیده می‌شود که در صورت عدم مصرف به داخل فنجانک زیر آن می‌ریزد.

قطره چکان های سیستم نیپل با فشار بالا، فنجانک هایی تعبیه شده است

2. نوع دوم آبخوری نیپل با فشار پایین آب کار می کند. سیستم نیپل با فشار پایین فاقد فنجانک است. در قطره چکان های سیستم نیپل با فشار پایین، ساچمه و آب خروجی به تناسب نیاز جوجه‌ها تنظیم می‌شود و نیازی به فنجانک ندارد (تصویر زیر).

قطره چکان های سیستم نیپل با فشار پایین، ساچمه و آب خروجی به تناسب نیاز جوجه‌ها تنظیم می‌شود

بیان مسئله: در تصویر ذیل مشاهده می شود که فنجانک های آبخوری نیپل، کثیف هستند و مواد بستر نیز در آنها ریخته است. در این فنجانک ها آب کثیف تجمع کرده و گرم می شود. این آب کثیف و گرم زمینه بسیار مناسبی را برای رشد و تکثیر باکتری ها فراهم می کند و لذا می تواند به عنوان یک منبع مهم عفونت و عامل احتمالی بیمار شدن جوجه ها مطرح باشد.

فنجانک های آبخوری نیپل، کثیف هستند و مواد بستر نیز در آنها ریخته است

راه حل مسئله: برای اجتناب از این مشکل اولا می توان از سیستم آبخوری نیپل کم فشار، مدرن، با کیفیت و بدون فنجانک استفاده کرد. ثانیا در صورت استفاده از آبخوری نیپل فنجانک دار، فشار آب باید بر اساس کاتالوگ کارخانه سازنده به نحوی تنظیم شود که چکه آب اندک بوده و درحدی که در فنجانک تجمع کرده و احیانا جوجه‌ها از فنجانک آب بخورند، نباشد. در صورت استفاده از "آبخوری نیپل فنجانک دار" باید به نظافت آنها اهتمام ویژه داشت و در هر صورت اطمینان کسب شود که آنها کاملا تمیز باقی بمانند.

  • کلیدواژه ها: آلودگی فنجانکهای آبخوری نیپل، عاملی برای عفونت در مرغداری (آموزش مصور 1 )
  • طبقه: شماره پنجاه و یکم بازدید: 3655

    
    ارزیابی مطلب فوق:


    آگهی های متنی