نظرسنجی

مطالب فصلنامه تخصصی صنعت طیور را چگونه ارزیابی می کنید؟

[تاریخ درج: جمعه 6 فروردین 1389]
 • عالی
  تعداد آراء: 114
  39 درصد
 • خوب
  تعداد آراء: 75
  25 درصد
 • متوسط
  تعداد آراء: 58
  19 درصد
 • ضعیف
  تعداد آراء: 45
  15 درصد
 • تعداد کل آراء: 292
  تاریخ نخستین رأی: یکشنبه 26 فروردین 1397     تاریخ آخرین رأی: جمعه 16 فروردین 1398