انتشار نسخه پنجاه و چهارم فصلنامه صنعت طیور قم
ارسال به چاپگربستنانتشار نسخه پنجاه و چهارم فصلنامه صنعت طیور قم
نوشته 7 آذر 1396 ساعت 9:12 ; مدير سايت (کد مطلب: 952)
شرکت تعاوني کشاورزي مرغداران گوشتي استان قم
سایت: http://www.qompoultry.com ایمیل: info@qompoultry.com

شماره پنجاه و چهارم فصلنامه صنعت طیور قم (تابستان 1396 ) همچون گذشته با مطالب متنوع علمی و تخصصی انتشار یافت.امیدواریم دگربار توانسته باشیم گامی درجهت اعتلای صنعت مرغداری کشور برداریم.
ما را از نظرات خود بی بهره نگذارید.
جهت مشاهده صفحات و محتوای این شماره بر گزینه بیشتر... کلیک نمایید.

نشانی مطلب:
http://www.qompoultry.com /action=viewpage&pageid=952