نوشته: دوشنبه 21 تیر 1389 ساعت: 0:00 نویسنده: مدير سايت
کارخانه توليد خوراک دام ، طيور وآبزيان
کارخانه توليد خوراک دام ، طيور وآبزيان

توليد انواع دان طيور شامل:

      - پيش دان ويژه: 150 گرم براي هر جوجه در 10 روز اول
      - پيش دان: 400-350 گرم براي هر جوجه از 10 روز به بالا
      - ميان دان: 1600-1500 براي هر جوجه
      - پايان دان1: بعد از ميان دان تا يک هفته قبل از کشتار
      - پايان دان2: هفته آخر قبل از کشتار

نشاني کارخانه: قم ،  کيلومتر 7 جاده قم-سلفچگان ، بعد از سيلو دست راست

تلفکس: 5-38700014    5-38700304